BÀI TAP ACCESS 02

Go down

BÀI TAP ACCESS 02 Empty BÀI TAP ACCESS 02

Post  Admin on 23/10/2007, 12:53

BÀI TẬP ACCESS 02:
BÀI TOÁN QUẢN LƯ THE ATM
1. *Hăy thiết kế các bảng CSDL dùng lưu trữ thông tin thẻ ATM của 1 khách hàng như sau:

BÀI TAP ACCESS 02 Bt01

* Yêu cầu:
a. Đặt tên cho tất cả các trường bằng thuộc tính Caption
b. Định dạng trường dữ liệu kiểu Date theo khuôn dạng dd/mm/yyyy
c. Giá trị mặc định cho các trường tNgaymo,tNgaydk,tNgayrut là ngày hiện tại
d. Các trường họ tên ko được trống.
e. sMakhach là số CMND nên dữ liệu nhập phải là số
f. Số tài khoản phải đủ 6 kư tự.
g. Số điện thoại phải có định dạng như sau (Mă vùng)-(Số thuê bao).
VD (04)-(8694824)
h. Các trường là khóa ngoại ko được trống.
i. Trường fSodu tối thiểu phải lớn hơn 500 ngh́n và phải có định dạng “VND”
j. Khách hàng chỉ được mở tài khoản khi >=18 tuổi.
k. Trường E-mail bắt buộc phải có kư tự @.
l. Số tiền rút 1 lần chỉ được nằm trong khoảng 50 ngh́n đến 1 triệu VND.
• Hăy sử dụng Lookup cho tất cả các trường là khóa ngoại.
• Thiết lập quan hệ giữa các bảng theo sơ đồ trên.
• Tạo Form và nhập dữ liệu tối thiểu 5 bản ghi cho mỗi bảng (bằng Auto Form)
Admin
Admin
Admin

Posts : 41
Join date : 2007-09-29

View user profile http://cntt207.forumotion.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum