Môn hoc MySQL

Go down

Môn hoc MySQL

Post  Admin on 15/11/2007, 08:10

:Môn học MySQL
Mục đích: Truyền đạt cho bạn kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của hệ cơ sở dữ liệu MySQL, cài đặt và cấu h́nh, cấu h́nh Server và Client, import và export, đối tượng table của cơ sở dữ liệu, phát biểu SQL, MySQL với PHP và các kiến thức khác.

Thời gian học: Học vào ban ngày, mỗi tuần học 3 buổi mỗi buổi 90 phút, thời gian học kéo dài 2 tháng.

Phương thức học: Sử dụng công cụ trao đổi trực tuyến như AIM (của AOL) hay YM (Yahoo). Ngoài ra, bạn nhận bài học chi tiết và bài tập qua mạng bằng cách sử dụng một tài khoản do chúng tôi cấp.

Hỗ trợ trực tuyến: Trong lúc thực hiện ứng dụng cơ sở dữ liệu bằng MySQL, bạn có thể liên lạc trực tiếp nếu gặp khó khăn về giải pháp hay kỹ thuật.
Sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL
Yêu cầu: Môn học này dành cho những bạn đă biết cơ bản về ngôn ngữ lập tŕnh Java, JSP và cơ bản về cơ sở dữ liệu MySQL, Oracle, SQL Server.

Hiệu quả: Sau khi kết thúc môn học MySQL , bạn có thể triển khai ứng dụng thương mại điện tử như bán hàng qua mạng, bán đấu giá, thi trực tuyến, tuyển dụng trực tuyến, chính phủ điện tử, báo trực tuyến, ứng dụng quản lư doanh nghiệp, ...

Học phí: Xem chi tiết học phí của môn học Java Servlet.

* Giới thiệu cơ sở dữ liệu MySQL.
* Cài đặt cơ sở dữ liệu MySQL.
* Cấu h́nh cơ sở dữ liệu.
* Đăng kư người sử dụng.
* Tạo cơ sở dữ liệu.
* Tạo kịch bản cho cơ sỡ dữ liệu.
* Import và Export cơ sở dữ liệu MySQL với các loại cơ sở dữ liệu khác.
* Phân quyền sử dụng đối tượng cơ sở dữ liệu.
* Phân quyền thao tác trên dữ liệu.
* Làm việc với Roles.
* Làm việc với công cụ truy vấn Query.
* Sử dụng một số hàm hệ thống.
* Phát biểu SQL trong MySQL.
Admin
Admin
Admin

Posts : 41
Join date : 2007-09-29

View user profile http://cntt207.forumotion.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum