CI DAT MYSQL

Go down

CI DAT MYSQL Empty CI DAT MYSQL

Post  Admin on 15/11/2007, 08:17

Apache - mySQL - PHP - Perl

viết cho Diễn đn tin học

Ci đặt MS Installer | Ci đặt Apache | Ci đặt PHP | Ci đặt Perl | Ci đặt mySQL

CI ĐẶT MYSQL

Download mySQL
Bạn c thể download mySQL for Windows tại địa chỉ: http://www.mysql.com/downloads/index.html. Phin bản hiện tại vo thời điểm bi tutorial ny được viết l version 3.23, bạn c thể download trực tiếp tại đy: http://www.mysql.com/Downloads/MySQL-3.23/mysql-3.23.46-win.zip (12Mb).

Ci đặt mySQL
Cc bước chi tiết ci đặt mySQL được minh hoạ như sau (ti dng Win98SE v mySQL 3.23.42 for Windows)

Bước 1: Sau khi download mySQL, unzip cc file vi một thư mục no đ v chạy file setup.exe để bắt đầu ci đặt (xem hnh bn). Bạn nhấn Next hai lần để sang bước 2.


Bước 2: Bạn chọn thư mục để ci đặt mySQL, mặc định l C:\mysql. Nhấn Next để sang bước tiếp theo.

Bước 3: Bạn chọn phần Custom v nhấn Next để sang bước tiếp theo.


Bước 4: Bạn nhấn Next để sang bước tiếp theo, v tiếp tục nhấn Next để bắt đầu ci đặt mySQL.

Bước 5: Sau khi mySQL đ ci đặt xong, bạn hy chạy file winmysqladmin.exe trong thư mục C:\mysql\bin. Nếu l lần đầu tin bạn chạy file ny sau khi ci đặt, một hộp thoại sẽ hiện ln hỏi username v password của của người quản l mySQL. Bạn nhập vo username v mật m tuỳ bạn chọn (ti chọn username l root v mật m l password).

Sau bước ny, một icon hnh đn giao thng sẽ xuất hiện trn system tray của bạn. Nếu đn hiệu đang ở mu xanh th xem như mọi chuyện đ m đẹp.


Ci đặt phpMyAdmin
phpMyAdmin l một chương trnh mySQL Client rất mạnh được viết bằng PHP. Bạn c thể dng phpMyAdmin để truy cập vo database quản l mySQL từ browser.

Bạn c thể download phpMySQL ở đy: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=23067&release_id=63838
Nếu đang dng Windows, bạn c thể download file zip phin bản mới nhất 2.2.2 của phpMyAdmin tại đy: http://prdownloads.sourceforge.net/phpmyadmin/phpMyAdmin-2.2.2-php.zip

Sau khi download, bạn unzip cc file vo thư mục c:\www\phpmyadmin. Sau đ bạn mở file config.inc.php, tm sửa cc dng sau.

*

tm dng bắt đầu bằng $cfgServers[1]['host'], sửa thnh $cfgServers[1]['host'] = 'localhost'; (connect vo localhost)
*

tm dng bắt đầu bằng $cfgServers[1]['user'], sửa lại thnh $cfgServers[1]['user'] = 'root'; (root l username m bạn đ tạo ở trn)
*

tm dng bắt đầu bằng $cfgServers[1]['password'], sửa lại thnh $cfgServers[1]['password'] = 'password'; (password l mật m bạn đ tạo ở trn)

Lưu lại file config.inc.php, mở IE v truy cập vo địa chỉ http://localhost/phpmyadmin/index.php. Nếu bạn nhận được mn hnh cho đn của phpMyAdmin th XIN CHC MỪNG! Bạn đ thnh cng!

Ci đặt MS Installer | Ci đặt Apache | Ci đặt PHP | Ci đặt Perl | Ci đặt mySQL

Bạn c thể sử dụng miễn ph cc ti liệu ở đy cho mục đch học tập, tham khảo hoặc nghin cứu c nhn. Miễn l bạn phải giữ nguyn cc ghi ch về bản quyền v cc ghi ch khc của Diễn đn tin học trong ti liệu!
Nếu bạn muốn sử dụng cc ti liệu cho mục đch khc, xin bạn hy lin hệ trực tiếp với Diễn đn tin học Admin hoặc tc giả của ti liệu!
Admin
Admin
Admin

Posts : 41
Join date : 2007-09-29

View user profile http://cntt207.forumotion.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum