Tao subform o dang datasheet

Go down

Tao subform o dang datasheet Empty Tao subform o dang datasheet

Post  Admin on 4/12/2007, 10:07

Tạo subform ở dạng datasheet trong Access
Hỏi: Ti muốn thiết kế một form c lin kết với lưới ở pha dưới, sao cho khi bấm cc nt di chuyển (đầu, cuối, tới, trở về), con trỏ ở lưới chỉ ở đu th mẩu tin đ hiện trn form.

Trả lời: Lưới m bạn đề cập chnh l dạng datasheet của một form. Do vậy, hnh thức form m bạn muốn thiết kế c dạng một main form/subform, trong đ subform chnh l datasheet. Bạn c thể sử dụng thuộc tnh Filter v FilterOn của main form để lọc dữ liệu (theo một field định trước) xuất hiện trn dng hiện hnh của datasheet.

Để dễ hnh dung, bạn hy mở database c tn NWind.MDB (hoặc NorthWind.MDB) c sẵn trong Access. Trong database ny c một table tn Customers. Ta sẽ thiết kế một form như hnh 1. Mỗi lần người dng bấm vo một dng ở datasheet bn dưới, thng tin bn trn được lọc chỉ cn đng một record c trị của field CustomerID bằng với trị của cột Customer ID tương ứng trong datasheet bn dưới. Cch lm như sau:

1. Thiết kế query c tn qryCustomers như hnh 2.

2. Sử dụng Form Wizard để thiết kế subform c kiểu Datasheet với thuộc tnh Record Source l table c tn Customers. Đặt tn form l subfrmCustomers.

3. Sử dụng Form Wizard để thiết kế main form c kiểu Columnar với thuộc tnh Record Source l query c tn qryCustomers. Đặt tn form l frmCustomers. Trn form ny, vẽ một subform (khng sử dụng Wizard) c thuộc tnh Source Object l subfrmCustomers. Khng sử dụng cc thuộc tnh Link Child Fields v Link Master Fields.

4. Đng form frmCustomers, mở form subfrmCustomers v g đoạn m 1 vo thủ tục xử l tnh huống On Current:

Đoạn m 1

Private Sub Form_Current()
[Forms]![frmCustomers].Filter = "CustomerID = '" & Me.CustomerID & "'"
[Forms]![frmCustomers].FilterOn = True
End Sub

Hnh 1

Hnh 2
Admin
Admin
Admin

Posts : 41
Join date : 2007-09-29

View user profile http://cntt207.forumotion.com

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum