DE CUONG CAC HE CSDL

Go down

DE CUONG CAC HE CSDL Empty DE CUONG CAC HE CSDL

Post  Admin on 13/2/2008, 23:11

CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Số đơn vị học tŕnh: 4
Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (QTCSDL) : các thành phần của một hệ QTCSDL và chức năng của chúng, các cơ chế quản lư truy xuất đồng thời, an toàn và khôi phục dữ liệu sau sự cố, tối ưu hoá câu hỏi cũng như các cấu trúc tổ chức lưu và các phương thức truy xuất tương ứng. Mỗi nội dung tŕnh bày giải pháp cài đặt cụ thể của chúng trên một số hệ QTCSDL thương mại như : SQL-Server, Oracle, DB2

Chương 1 : Kiến trúc của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu
1.1. Quá tŕnh phát triển của các hệ xử lư dữ liệu bằng máy tính
1.2. Các đặc trưng của dữ liệu trên cơ sở dữ liệu
1.3. Kiến trúc của một hệ QTCSDL
1.4. Các loại hệ QTCSDL
2. Chương 2 : Quản lư truy xuất đồng thời
2.1. Dẫn nhập
2.2. Khái niệm giao tác
2.3. Các vấn đề trong truy xuất đồng thời : Vấn đề mất dữ liệu đă cập nhật - Vấn đề không thể đọc lại - Vấn đề đọc dữ liệu chưa hoàn tất
2.4. Lịch thao tác: Lịch thao tác - Lịch tuần tự - Lịch khả tuần tự
2.5. Kỹ thuật khóa: Kỹ thuật khóa đơn giản - Kỹ thuật khóa đọc/viết - Kỹ thuật khóa hai giai đoạn - Kỹ thuật khóa trên dữ liệu được tổ chức phân cấp
2.6. Kỹ thuật nhăn thời gian: Khái niệm về nhăn thời gian (timestamp) - Giải thuật thứ tự toàn phần - Giải thuật thứ riêng phần - Giải thuật thứ tự riêng phần nhiều phiên bản - Các kỹ thuật khác
2.7. Cài đặt của các kỹ thuật này trên : SQL-Server, Oracle, DB2
3. Chương 3 : An toàn & khôi phục dữ liệu
3.1. An toàn dữ liệu: Các cơ chế an toàn dữ liệu - Mă hóa dữ liệu
3.2. Khôi phục dữ liệu: Phân loại các sự cố - Khôi phục sau sự cố từ một giao tác - Khôi phục sau sự cố hệ thống - Khôi phục sau sự cố từ thiết bị lưu trữ
3.3. Cài đặt các cơ chế này trên : SQL-server, Oracle, DB2
4. Chương 4 : Cấu trúc lưu trữ và các phương thức truy xuất
4.1. Các bộ phận liên quan : Bộ phận quản lư tập tin (File manager) - Bộ phận quản lư đĩa (Disk manager) - Tổ chức vật lư
4.2. Tổ chức vật lư CSDL trên SQL-server, Oracle, DB2
4.3. Các cấu trúc lưu trữ và phương thức truy xuất: Tập tin tuần tự - Tập tin chỉ mục - Tập tin tuần tự có chỉ mục - Kỹ thuật băm (hash)
5. Chương 5 : Tối ưu hóa câu hỏi
5.1. Nhắc lại các cơ chế tối ưu : Các bước thực hiện tối ưu hoá câu hỏi - Thuật toán dựa trên cây đại số quan hệ - Thuật toán phân ră và thay thế
5.2. Đánh giá chi phí của một kế hoạch thực hiện một câu hỏi
5.3. Thực hiện các phép toán : chọn (SELECTION), kết (JOIN)
6. Chương 6 : Hệ QTCSDL phân tán
6.1. Kiến trúc khách/chủ (Client/Server) : Kiến trúc khách/chủ - Các mô h́nh khách/chủ
6.2. Cơ sở dữ liệu phân tán: Các đặc trưng của một hệ phân tán - Quản lư tự điển dữ liệu (Catalog Manager) - Quản lư truy xuất đồng thời - Tối ưu hoá câu hỏi


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Jeffrey D. Ullman, Principles of Database and Knowledge _ Base systems, NewYork :Computer science press,1988._631 tr.
2. C.J. Date, An Introduction to Database Systems, NewYork : Addison-Wesley Publishing Company,1995._839 tr.
3. Elmasri-Navathe , Fundamentals of database systems, NewYork : benjamin/Cummings Publishing Company, Inc.1989
4. Paul J. Fortier , Database systems handbook, NewYork :McGraw-Hill,1997._611 tr.
5. Claude DELOBEL et Michel ADIBA , Base de données et systèmes relationnels, Paris :Dunod,1982._449 tr.
6. Georges GERDARIN, Base de données : les systèmes et leurs langages, Paris :EYROLLES,1994._265 tr.
Admin
Admin
Admin

Posts : 41
Join date : 2007-09-29

View user profile http://cntt207.forumotion.com

Back to top Go down

DE CUONG CAC HE CSDL Empty Cho em hoi ve ky thuat thay doi CSDL giua cac he QT CSDL

Post  violent on 6/4/2008, 15:01

Admin hay bạn nào bít th́ chỉ ḿnh với nhé.
Thanks. I love you

violent

Posts : 1
Join date : 2008-04-06

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum