DE CUONG THIET KE CSDL

Go down

DE CUONG THIET KE  CSDL Empty DE CUONG THIET KE CSDL

Post  Admin on 13/2/2008, 23:13

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Số đơn vị học tŕnh: 4
Sinh viên phải học trước môn : Cơ sở dữ liệu
Tiếp nối sau học phần Nhập môn cơ sở dữ liệu, học phần này nhằm nâng cao kiến thức về các phương pháp thiết kế cơ sở dữ liệu nhằm phát triển khả năng lập tŕnh hệ thống cho sinh viên.
Đây là chương tŕnh học dành cho học viên, sinh viên các Trường ĐHSP các ngành Tự nhiên. Với nội dung chính là cung cấp một số kiến thức chuyên sâu để có thể thiết kế và khai thác có hiệu quả một cơ sở dữ liệu dạng quan hệ. Từ đó nâng cấp lên với các dạng cơ sở dữ liệu Web và cơ sở dữ liệu phân tán.

Chương 1 : Tổng quan các hệ thông tin và cơ sở dữ liệu
1.1. Khái niệm cơ sở dữ liệu
1.2. Mục tiêu của các hệ CSDL
1.3. Kiến trúc và chức năng của một hệ CSDL
1.4. Vai tṛ cơ sở dữ liệu trong các hệ thống thông tin
Chương 2 : Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server
2.1. Lịch sử phát triển
2.2. Kiến trúc của một hệ quản trị CSDL
2.3. Các chức năng chính
2.4. Cài đặt hệ thống
2.5. Ngôn ngữ giao tác SQL
Chương 3 : Tổng quan quá tŕnh thiết kế CSDL
3.1. Tổng quan về chu kỳ sống của một CSDL
3.2. Giai đoạn phân tích nhu cầu
3.3. Giai đoạn thiết kế quan niệm
3.4. Giai đoạn thiết kế lô-gíc
3.5. Giai đoạn thiết kế vật lư
Chương 4 : Lư thuyết mô h́nh CSDL quan hệ
4.1. Các khái niệm cơ bản
4.2. Phụ thuộc hàm.
4.3. Hệ tiên đề Amstrong
4.4. Thuật toán t́m khoá của lược đồ quan hệ
4.5. Phép tách các lược đồ quan hệ
4.6. Phép kết nối không mất mát thông tin
4.7. Phụ thuộc đa trị
Chương 5 : Thiết kế CSDL ở mức quan niệm
5.1. Các mục tiêu của thiết kế quan niệm
5.2. Cơ chế kiểm tra phụ thuộc hàm
5.3. Dạng chuẩn 1
5.4. Dạng chuẩn 2
5.5. Dạng chuẩn 3
5.6. Dạng chuẩn BCNF và những giới hạn của nó
5.7. Dạng chuẩn 4 và những giới hạn của nó
5.8. Cấu trúc CSDL tương đương
5.9. Cách tiếp cận phân ră để thiết kế CSDL
5.10. Cách tiếp cận tổng hợp
Chương 6 : Thiết kế CSDL ở mức lô-gíc
6.1. Mục đích của thiết kế mức lôgíc
6.2. Biểu diễn cấu trúc quan niệm dưới dạng đồ thị
6.3. Thuật toán biểu diễn cấu trúc CSDL sang đồ thị quan hệ
6.4. Quy tŕnh tổng thể của giai đoạn thiết kế lô-gíc
6.5. Các ví dụ cụ thể
Chương 7 : Thiết kế CSDL ở mức vật lư
7.1. Tổng quan các vấn đề đặt ra
7.2. Biến đổi nút
7.3. Biến đổi cung
7.4. Cách khai báo trong các hệ quản trị CSDL quan hệ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Thomas M. Connolly, Carolyn E. Begg, A Practical Approach to Design, Implementation, and Management, Addion-Wesley, 1999.
2. J. Ullman, Database and knowledge base systems,Vol 1. Computer Science Press, 1988
3. Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe , Fundamentals of database systems, Addison Wesley - 4th edition, 2003
4. Joseph M. Hellerstein, Michael Stonebraker, Readings in Database Systems. Fourth Edition, MIT Press, 2005
Admin
Admin
Admin

Posts : 41
Join date : 2007-09-29

View user profile http://cntt207.forumotion.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum