BÀI TÂP ACCESS 01

Go down

BÀI TÂP ACCESS 01 Empty BÀI TÂP ACCESS 01

Post  Admin on 4/10/2007, 10:01

BÀI TẬP ACCESS 01:
BÀI TOÁN QUẢN LƯ HOÁ ĐƠN
1. Tạo các quan hệ sau :
Giả sử có một CSDL quản lư hóa đơn bán hàng gồm các bảng sau:
HÓAĐƠN (Số-hóa-đơn, Số-chủng-loại-mặt-hàng, Tổng-trị-giá).
DM_HÀNG (Mă-hàng, Tên-hàng, Đơn-vị-tính).
CHITIẾT-HĐ (Số-hóa-đơn, Mă-hàng, Số-lượng-đặt, Đơn-giá, Trị-giá).
2. Nhập vào ít nhất 5 mẫu tin cho mỗi quan hệ

1. Thiết kế quan hệ HOADON theo lược đồ CSDL quản lư hóa đơn bán hàng đă cho trong ví dụ 4.1.2 và 4.2.10, quan hệ HÓAĐƠN (Số-hóa-đơn, Số_chủng_loại_mặt_hàng, Tổng-trị-giá) có các phụ thuộc hàm sau:
f1: Số-hóa-đơn --> Số_chủng_loại_mặt_hàng;
f2: Số-hóa-đơn --> Tổng-trị-giá;

2. Quan hệ CHITIẾT_HĐ (Số-hóa-đơn, Mă-hàng, Số-lượng-đặt, Đơn-giá, Trị-giá) có các phụ thuộc hàm sau:
f1: Số-hóa-đơn, Mă-hàng ® Số-lượng-đặt.
f2: Số-hóa-đơn, Mă-hàng ® Đơn-giá.
f3: Số-hóa-đơn, Mă-hàng ® Trị-giá.
f4: Số-lượng-đạt, Đơn-giá ® Trị-giá.
Admin
Admin
Admin

Posts : 41
Join date : 2007-09-29

View user profile http://cntt207.forumotion.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum