D CUONG MN HOC

Go down

D CUONG MN HOC Empty D CUONG MN HOC

Post  Admin on 29/9/2007, 22:01

GIO TRNH CƠ SỞ DỮ LIỆU
(Dnh cho học vin chuyn tu & cử nhn)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT


Chương I : Dẫn nhập cc hệ cơ sở dữ liệu
1.1. Khi niệm cơ sở dữ liệu
1.2. Mục tiu, chức năng của cc hệ CSDL
1.3. Kiến trc của một hệ quản trị CSDL

Chương II : Lịch sử pht triển cc m hnh dữ liệu
2.1. Lịch sử v dự đan
2.2. M hnh phn cấp (hierarchy model)
2.3. M hnh lưới (network model)
2.4. M hnh dữ liệu quan hệ (relational model)
2.5. M hnh dữ liệu hướng đối tượng
2.6. M hnh cơ sở tri thức

Chương III : M hnh CSDL quan hệ
3.1. Khi niệm của m hnh
3.2. Phụ thuộc hm
3.3. Cc dạng chuẩn

Chương IV : Cc ngn ngữ thao tc CSDL
4.1. Đại số quan hệ
4.2. Ngn ngữ SQL
4.3. Ngn ngữ tn từ

Chương V : L thuyết thiết kế hệ CSDL quan hệ

Chương VI : Cơ chế giải quyết tranh chấp truy xuất
5.1. Khi niệm giao tc (transactions)
5.2. Vấn đề truy xuất đồng thời
5.3. Thuật tan sắp xếp cc giao tc
5.4. Thuật tan kha 2 th
5.5. Cc thuật tan khc

Chương VII : An tan dữ liệu

Bi tập tham khảo


TI LIỆU THAM KHẢO
1. Paul J Fortier. Database systems handbook. Mc Graw Hill, 1997.
2. John G. Hughes. Database technology : a software engineering approach C.A.R Hoare series, Prentice Hall International, 1988.
3. Jeffrey D. Ullman. Principles of Database and Knowledge base Systems. Volume I [1988], Volume II [1989].


Report this post
Admin
Admin
Admin

Posts : 41
Join date : 2007-09-29

View user profile http://cntt207.forumotion.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum