De cuong PHP & MySQL

Go down

De cuong PHP & MySQL Empty De cuong PHP & MySQL

Post  Admin on 15/11/2007, 08:16

Bài 1 : Tổng quan về MySQL & PHP

*
Sự phát triển của PHP trong môi trường web
*
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL
*
Bộ ba Apache, PHP, MySQLBài 2 : Cài đặt

*
Download và cài đặt AppServ /XAMPP
*
Xử lư cơ sở dữ liệu với phpMyAdminBài 3 : Trang PHP đầu tiên

*
Các biến trong PHP
*
Phương thức GET, POST
*
Xử lư form dữ liệuBài 4 : Kiểu dữ liệu

*
Các kiểu dữ liệu
*
Hằng
*
Khai báo và khởi tạo biến
*
Ép kiểu dữ liệu
*
Một số hàm thông dụng cho biếnBài 5 : Toán tử

*
Các phép toán số học
*
Phép gán
*
Các phép so sánh
*
Các toán tử logic
*
Toán tử ghép chuỗi
*
Các toán tử khác
*
Độ ưu tiênBài 6 : Phát biểu

*
Phát biểu điều kiện – Cấu trúc rẽ nhánh
*
Phát biểu lặp – Cấu trúc lặp
*
Phát biểu includeBài 7 : Hàm

*
Truyền thông số
*
Tầm vực biến
*
Hàm lồng nhau và hàm đệ quyBài 8 : Mảng

*
Khởi tạo mảng
*
Mảng chỉ số tuần tự
*
Mảng chỉ số không tuần tự
*
Mảng chỉ số chuỗi
*
Mảng nhiều chiều
*
Các hàm sắp xếpBài 9 : Chuỗi

*
Các hàm xử lư chuỗi cơ bảnBài 10 : PHP với cơ sở dữ liệu

*
Các câu lệnh SQL cơ bản
*
Tương tác cơ sở dữ liệu trong PHP.
Admin
Admin
Admin

Posts : 41
Join date : 2007-09-29

View user profile http://cntt207.forumotion.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum